Uczelnie w Powiecie — Hajnówka

W dniu 21 lutego 2018 r. uczestniczyliśmy w targach edukacyjnych w Hajnówce. Był to wyjazd w ramach Prezentacji Edukacyjno – Doradczych (XVI edycja). Wydział Fizyki reprezentowali dr hab. Katarzyna Rećko oraz dr Marek Brancewicz.