Otwarcie wystawy „Pod przewodnią gwiazdą nauki. W stulecie śmierci Mariana Smoluchowskiego”

W dniu 27 lutego 2018 r. w sali „Feniks” Uniwersyteckiego Centrum Kultury nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy poświęconej 100-tnej rocznicy śmierci wybitnego fizyka – Mariana Smoluchowskiego.

Otwacie wystawy pt. „Pod przewodnią gwiazdą nauki. W stulecie śmierci Mariana Smoluchowskiego” uświetnili swoją obecnością prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, Dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego oraz prof. dr hab. Piotr Jaranowski, Dziekan Wydziału Fizyki, a także pracownicy obu wydziałów. Wspomniana wystawa jest wystawą objazdową, a udostępniona jest we współpracy z Komisją Nauk Chemicznych i Fizycznych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku.

Dziękujemy serdecznie doktorowi Maciejowi Kluzie (Uniwersytet Jagielloński, Kraków) za kuratorskie oprowadzenie po wystwie. Warto dodać, że wystawa gościła w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej w czerwcu 2017 r. Mamy więc niebywałą okazję przyjrzeć się jej z bliska bez konieczności wyjazdu do Warszawy czy Krakowa. Zapraszamy!