II Konferencja Nauczycieli Fizyki

W dn. 03 marca 2018 roku na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się II Konferencja Nauczycieli Fizyki. To już drugie tego typu spotkanie zorganizowane przez Wydział Fizyki UwB we współpracy z Polskim Towarzystwem Fizycznym oddział w Białymstoku oraz Polską Akademią Nauk oddział w Białymstoku i Olsztynie.

Celem konferencji była integracja środowiska, poszerzanie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz dzielenie się doświadczeniami z własnej pracy i przekazywanie aktualnych informacji. W konferencji wzięło udział ok. 40 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych ze szkół podstawowych i średnich głównie z Białegostoku i województwa Podlaskiego oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni naszego Wydziału. Dużym zainteresowaniem cieszyły się dwa wykłady otwarte, w których dodatkowo udział wzięli uczniowie szkół średnich, nauczyciele, lekarze oraz inne zainteresowane osoby w sumie ok. 85 osób.

(c) M.B. 2018

Więce informacji pokonferencyjnych a także zapowiedzi kolejnych edycji – na oficjalnej stronie Konferencji Nauczycieli Fizyki.