Uczelnie w Powiecie — Ełk — puchar!

W dniu 12 marca 2018 r. uczestniczyliśmy w targach edukacyjnych w Ełku. Był to wyjazd w ramach Prezentacji Edukacyjno – Doradczych (XVI edycja). Wydział Fizyki reprezentowali dr Piotr Zaleski oraz mgr Marcin Marculewicz, student III stopnia (doktorant).

Miło nam też się pochwalić kolejnym pucharem za Najciekawszą prezentację – jesteśmy wdzięczni za docenienie zespołu Uniwersytetu w przygotowaniu swojego wyjazdu.