Marcowe spotkania z nauką – Dni Otwarte na Kampusie UwB

W dniach 15-17 marca 2018 r. odbyły się po raz pierwszy Marcowe Spotkania z Nauką – Dni Otwarte na Kampusie UwB. To nowa inicjatywa popularyzacji nauki a także wydziałów nauk ścisłych, mieszczących się właśnie w Kampusie UwB. Wydział Fizyki także włączył się do tego przedsiębwzięcia.

W tych dniach pracownicy wydziałów biologiczno-chemicznego, matematyczno-informatycznego oraz fizyki zorganizowali wiele atrakcji dla odwiedzających nas gości. Na imprezy obowiązaywały zapisy, co pozwoliło sprawnie przeprowadzać zaplanowane pokazy i warsztaty. A działo się na prawdę dużo – dość powiedzieć, że sam Wydział Fizyki przygotował 64 imprezy (na dwa dni – 16 i 17 marzec), a łączna liczba zapisanych uczestników wynosiła 824 osoby. Liczba ta została z pewnością przekroczona, gdyż na niektóre wykłady frekwencja została nieoczekiwanie zwiększona a my… nie zwykliśmy wypraszać gości (dopóki miejsca nie braknie – choć nie każdemu znalazło się wygodne siedzenie w naszej auli – wystarczy przyjrzeć się zdjęciom).

Dziękujemy naszym sponsorom i partnerom, wydziałowemu koordynatorowi imprezy dr. hab. Markowi Kisielewskiemu prof. UwB, oraz wszystkim zaangażowanym pracownikom (a także studentom!) za przygotowanie bogatego repertuaru imprez. Na koniec najważniejsze podziękowania kierujemy do wszystkim odwiedzających nas gości – mając nadzię, że pokazy i warsztaty się podobały i rozbudziły w Was głód wiedzy i chęć nauki przedmiotów ścisłych 😉 Zapraszamy na kolejne Dni Otwarte – informacje będą pojawiać się na naszej oficjalnej www a także na profilu FB.