Symulatory kwantowe

Seminarium wydziałowe

Dnia 2018-03-27 o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się seminarium, na którym prof. dr hab.  Mirosław Brewczyk z  Zakładu Fizyki Nieliniowej Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białystoku wygłosi wykład pt:

 

„Symulatory kwantowe”

 

Na wykładzie przedstawiona będzie idea symulacji kwantowych. Idea ta sformułowana została na początku lat 80-tych przez R. Feynmana. Okazuje się, że zimne gazy atomowe doskonale sprawdzają się jako symulatory kwantowe. Jest szereg pomysłów wykorzystujących zimne bozony i fermiony do badań innych układów fizycznych, a niektóre z nich będą przedstawione na seminarium.

Wykład zakończy pokaz krótkiego filmiku”Ten years in high mountains”, (w którym wszystko będzie jak najbardziej na serio, tym razem bez żadnych symulacji).

 

 

Serdecznie zapraszamy

Andrzej Maziewski i Jerzy Przeszowski