Promieniotwórczość naturalna – wyniki pomiarów na Wydziale Fizyki UwB

Seminarium wydziałowe

Dnia 2018-03-21 o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się seminarium, na którym  prof. dr hab. Eugeniusz Żukowski z  Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białystoku wygłosi wykład pt:

 

Promieniotwórczość naturalna – wyniki pomiarów na Wydziale Fizyki UwB

 

Żyjemy w naturalnym środowisku lekko promieniotwórczym. Źródłem tła promieniowania naturalnego (zmiennego dla różnych obszarów Ziemi o czynnik ponad 10) jest promieniowanie kosmiczne, radon w powietrzu, promieniowanie radioaktywnych pierwiastków z gleby i wody, medycyna nuklearna czy też udogodnienia cywilizacyjne wykorzystujące promieniowanie różnego typu. Na prezentacji zostaną przedstawione, uzyskane z wykorzystaniem nowoczesnego systemu spektrometrii promieniowania gamma – Genie 2000, kilkuletnie wyniki pomiarów tła naturalnego w laboratoriach Wydziału Fizyki UwB oraz promieniowania wybranych próbek uważanych za materiały o podwyższonej radioaktywności.

 

Serdecznie zapraszamy

Andrzej Maziewski i Jerzy Przeszowski