Grafen – od teorii do aplikacji

Seminarium

Dnia 2018-04-13 o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się seminarium, na którym prof. dr hab. Zbigniew Klusek z  Zakładu Fizyki Ciała Stałego Wydziału Fizyki Uniwersytetu Łódzkiego wygłosi wykład pt:

 

Grafen – od teorii do aplikacji.
Elastyczna elektronika grafenowa, układy memrystywne, grafenowe układy hybrydowe

 

Grafen będący jednym z najbardziej znanych materiałów Diracowskich wydaje się posiadać szeroką gamę zastosowań między innymi w elektronice, optoelektronice czy spintronice. Jednakże mimo zaangażowania wielu grup badawczych oraz znacznych środków finansowych postęp w przejściu od badań czysto teoretycznych do zastosowań tego materiału w praktyce nadal jest niesatysfakcjonujący. W prezentacji przedstawione zostaną osiągnięcia naszej grupy dotyczące drukowania techniką ink-jet elastycznych grafenowych obwodów elektrycznych. Omówione zostanie również wytwarzanie i badania układów z elementem czynnym w postaci memrystora opartego na tlenku grafenu. Prace te miały na celu zrozumienie mechanizmu przełączania rezystywnego w tym materiale w kontekście zastosowań do skonstruowania pamięci nieulotnej typu ReRAM. Ostatnia część wystąpienia zostanie poświęcona omówieniu zagadnień dotyczących budowy hybrydowych układów na bazie grafenu i dichalkogenków metali przejściowych. Prace te mają na celu między innymi zaindukowanie w grafenie mierzalnego sprzężenia spin-orbita tak aby układ hybrydowy znalazł zastosowanie w spintronice. Około 20 letnie doświadczenie w pracy z grafenem pozwoli mi w prezentacji spojrzeć na tą tematykę w sposób nie pozbawiony elementów krytycyzmu.

 

Serdecznie zapraszam

Andrzej Maziewski