Medal Młodego Uczonego dla dr. Krzysztofa Szerenosa

Dr Krzysztof Szerenos, absolwent Wydziału Fizyki UwB, został uhonorowany Medalem Młodego Uczonego przyznawanym przez Politechnikę Warszawską. Uroczystość jego wręczenia odbyła się 10 kwietnia 2018 r. w Warszawie.

Dr Krzysztof Szerenos otrzymał wyróżnienie za udział w odkryciu nowej metody ultraszybkiego zapisu fotomagnetycznego. Przełomowe odkrycie dokonane zostało na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku przez zespół badaczy kierowany przez prof. UwB Andrzeja Stupakiewicza, a wyniki ukazały się w styczniu 2017 r. w prestiżowym tygodniku „Nature”.

Jak można przeczytać na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej, dr Krzysztof Szerenos w trakcie studiów II stopnia był stypendystą projektu Fundacji Nauki Polskiej TEAM „Statics and Dynamics of Magnonic and Magneto-Phonic Crystals”. Zdobyte w ramach tego projektu doświadczenie umożliwiło podjęcie „szybkiej ścieżki” prac badawczych, spajając tematykę pracy magisterskiej i doktorskiej. Po zakończeniu studiów naukowiec kontynuował swoje badania jako doktorant w Zakładzie Fizyki Magnetyków UwB, zatrudniony w ramach realizacji projektu NCN OPUS 5 „Koherentne wzbudzanie spinów femtosekundowymi impulsami światła w magnetycznych heterostrukturach metal/dielektryk”. Aktualnie dr Szerenos przebywa na stażu podoktorskim w Nijmegen w Holandii.

Medal Młodego Uczonego, ustanowiony przez Politechnikę Warszawską w 2007 roku, przyznawany jest za wybitne i uznane osiągnięcia w dziedzinie nauki i innowacji technicznej oraz inne wybitne osiągnięcia twórcze. Wyróżnienie ma służyć promocji dokonań młodych naukowców cechujących się samodzielnością koncepcji twórczych i szczególną dynamiką rozwoju. Medal jest nadawany osobom, które nie przekroczyły 35 roku życia.

Więcej informacji pod adresem https://www.biuletyn.pw.edu.pl/biuletyn/Wydarzenia/Promocje-doktorskie-10.-Medal-Mlodego-Uczonego-dla-naukowca-z-Uniwersytetu-w-Bialymstoku

Wręczenie medalu Młodego Uczonego

Zdjęcie 1 z 5

Zdjęcia – Politechnika Warszawska