Inżynieria nowoczesnych materiałów

Inżynieria nowoczesnych materiałów (studia I-go stopnia)

Inżynieria materiałowa to dziedzina nauki i techniki o charakterze interdyscyplinarnym. Wykorzystuje nauki podstawowe (fizykę, chemię i biologię) do doskonalenia własności materiałów. Urządzenia pracujące w ekstremalnych warunkach, bardzo gęsty zapis informacji, szybkie przesyłanie ogromnych ilości danych czy wiele zaawansowanych terapii medycznych – takie rozwiązania mogły powstać tylko dzięki nowoczesnym materiałom o specjalnych właściwościach. Właściwości te zależą od struktury krystalicznej, własności magnetycznych, elektrycznych i optycznych, które mogą być kształtowane na poziomie projektowania materiałów. Inżynieria nowoczesnych materiałów to studia, których program kształcenia został opracowany w ścisłej współpracy z dwoma białostockimi przedsiębiorstwami sektora wysokiej technologii i innowacyjnej produkcji – Plum i Promotech. Kształcenie w ramach takiej współpracy gwarantuje, że uzyskane przez absolwentów kwalifikacje będą odpowiadać na obecne i przyszłe potrzeby gospodarcze regionu w zakresie innowacyjnej działalności wytwórczej. Firmy te będą też współpracować przy realizacji dydaktyki.

Studenci specjalności inżynieria nowoczesnych materiałów poznają prawa fizyki i chemii rządzące budową materii i ich wpływem na właściwości strukturalne, magnetyczne i elektryczne materiałów. W trakcie studiów studenci poznają metody projektowania własności materiałów tak, aby uzyskiwać założone cechy użytkowe. Uzyskane wykształcenie jest na tyle uniwersalne, że pozwoli na podejmowanie pracy we wszystkich dziedzinach nauk przyrodniczych jak i szeroko rozumianej technice.

Celem kształcenia jest przygotowanie kadry fizyków zdolnych do podjęcia pracy w jednostkach przemysłowych i usługowych, których działalność oparta jest o wykorzystanie osiągnięć fizyki. Absolwenci kierunku będą mogli spełniać rolę kompetentnych partnerów kadry odpowiednich laboratoriów usługowych lub przemysłowych laboratoriów badawczo-rozwojowych oraz pełnić rolę doradców w zakresie rozwiązań opartych o techniczne wykorzystanie osiągnięć fizyki. Absolwenci będą merytorycznie przygotowani do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów ścisłych w szkołach II i III etapu edukacji. Będą również przygotowani do podjęcia studiów II-go stopnia.

Moduły przedmiotów wchodzące w skład programu studiów na specjalności INŻYNIERIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW: PODSTAWY FIZYKI, NARZĘDZIA MATEMATYKI, NARZĘDZIA INFORMATYKI, KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE I SPECJALISTYCZNE, KSZTAŁCENIE OGÓLNE, PODSUMOWANIE KSZTAŁCENIA.