Spintronika: magnetyczne złącza tunelowe, spin-torque oscylatory, spinowy efekt Halla

Seminarium wydziałowe

Dnia 2018-04-24 o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się seminarium, na którym prof. dr hab. Tomasz Stobiecki z  Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie wygłosi wykład pt:

 

Spintronika: magnetyczne złącza tunelowe, spin-torque oscylatory, spinowy efekt Halla

 

W referacie zostaną omówione badania dynamiki magnetyzacji, realizowane w oparciu o spinowy efekt diodowy, w nano-rozmiarowych magnetycznych złączach tunelowych TMR, elementach magnetorezystancyjnych GMR i AMR oraz hybrydowych strukturach multiferroicznych PMN-PT/NiFe. Wspomniane będą tez nasze ostatnie wyniki dotyczące spinowego efektu Halla w układach metal o właściwościach spinowo-orbitalnych/ferromagnetyk.

 

Serdecznie zapraszamy

Andrzej Maziewski  i Jerzy Przeszowski