4,5 mln zł na infrastrukturę badawczą dla fizyków z UwB

Laboratorium z systemem do badań ultraszybkiej opto-spintroniki i femtosekundowego obrazowania fotomagnetycznego powstanie w Zakładzie Fizyki Magnetyków na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. Na realizację tej inwestycji uczelnia otrzymała z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotację celową w wysokości 4,5 mln zł.
W skład systemu wejdą nowoczesne lasery i wzmacniacze femtosekundowe, spektrometry optyczne oraz układy do opto-magnetoelektrycznej generacji i detekcji sygnałów. Dzięki nowej aparaturze będą prowadzone badania naukowe oraz prace rozwojowe w szerokiej współpracy krajowej i międzynarodowej. Sprzęt ten będzie stanowił istotne wsparcie m.in. przy realizacji badawczo-rozwojowego projektu TEAM (finansowanego z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej), pt. „Innowacyjna technologia zimnego ultraszybkiego zapisu fotomagnetycznego oraz nowe podejście do ultraszybkiej opto-spintroniki”, którym kieruje dr hab. Andrzej Stupakiewicz, prof. UwB. Nowa aparatura będzie również wykorzystana do badania wzbudzeń magnonów w ramach realizacji, uruchamianego obecnie przez dr hab. Ryszarda Gieniusza, prof. UwB, polsko-niemieckiego projektu Beethoven : „Dynamika ściany domenowej i właściwości magnetycznej tekstury w warstwach magnetycznych z oddziaływaniem typu Dzyaloshinskii-Moriya”.
 
Nowy system będzie uzupełnieniem obecnej bazy aparaturowej Wydziału Fizyki, co umożliwi prowadzenie w sposób kompleksowy prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie nowatorskiej technologii fotomagnetycznego zapisu informacji. Aparatura zostanie też wykorzystana do prowadzenia unikatowych w skali światowej badań w zakresie nowych zjawisk współczesnej fizyki w skali nano-metrów, w czasie femto-sekund oraz na poziomie atto-dżuli.