Czy dystrybucje są przydatnym narzędziem pracy dla fizyka teoretyka?

Seminarium wydziałowe

Dnia 2018-05-08 o godzinie 12:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się seminarium, na którym  dr hab. Jerzy Przeszowski z Zakładu Teorii Pola Wydziału Fizyki UwB wygłosi wykład pt:

 

Czy dystrybucje są przydatnym narzędziem pracy dla fizyka teoretyka?

 

Dystrybucje są często uważane za ekstrawagancję matematyczną, bez której fizyk teoretyk może się obyć, jeżeli pragnie wytłumaczyć lub przewidzieć wyniki eksperymentu. Szczególnie dziwną sławą-niesławą cieszą się dystrybucje temperowane, które nawet w podręcznikach o zastosowaniu dystrybucji w fizyce, są co najmniej niedoceniane. Zostaną przedstawione dwa proste przykłady, gdy poprawne zastosowanie dystrybucji rozwiązuje ciągnące się latami rozważania i błędne interpretacje zjawisk/obserwacji fizycznych.

 

 

Serdecznie zapraszamy

Piotr Jaranowski i Jerzy Przeszowski