Optyczne właściwości mocno niedopasowanych związków półprzewodnikowych

Seminarium wydziałowe

Dnia 2018-05-15 o godzinie 14:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się seminarium, na którym dr hab. inż. Robert Kudrawiec z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki, Politechniki Wrocławskiej wygłosi wykład pt:

 

„Optyczne właściwości mocno niedopasowanych związków półprzewodnikowych”

 

Mieszane związki półprzewodnikowe zbudowane na bazie materiałów (atomów) mocno różniących się stałą sieciową (elektroujemnością) wykazują bardzo nietypowe właściwości optyczne, a ich synteza jest dużym wyzwaniem. Przykładem takich związków z grupy półprzewodników III-V jest GaNxAs1-x gdzie GaAs i GaN występują w różnych strukturach krystalograficznych. Z kolei z grupy półprzewodników II-VI można wymienić ZnOxSe1-x gdzie ZnO i ZnSe mocno się od siebie różnią pod względem struktury krystalograficznej oraz elektroujemności atomów tlenu i selenu. W ramach niniejszej prezentacji przedstawiony zostanie przegląd tego typu związków półprzewodnikowych pod kątem wskazania chemicznych trendów w zmianie struktury pasmowej oraz szczegółowo zostaną omówione wybrane przypadki. Wśród nich będzie:
i) GaNxPyAs1-x-y z kilkoma procentami azotu, który jest materiałem z pośrednią przerwą energetyczną i z tego względu może mieć zastosowanie w ogniwach słonecznych trzeciej generacji;
ii) ZnO1-xSex z kilkoma procentami selenu, który jest materiałem z pośrednią przerwą energetyczną i wykazuje dwukolorową emisję;
Ge1-xSnx, który jest materiałem z grupy IV i może być zintegrowany z krzemem, a na skutek dodania cyny staje się materiałem z prostą przerwą energetyczną, z kolei przy odpowiednio dużej zawartości cyny może być kryształem Weyla.

 

Serdecznie zapraszam

Andrzej  Maziewski i Andrzej Stupakiewicz