Wydział Fizyki utrzymał kategorię naukową A!

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzją z dn. 27.04.2018 r.

przyznał Wydziałowi Fizyki UwB kategorię naukową A

w związku z oceną parametryczną jednostek naukowych przeprowadzoną za lata 2013-16. Dziekan Wydziału Fizyki składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie ankiety ewaluacji jednostki za lata 2013-16.