Polskie Konsorcjum Projektu „Cherenkov Telescope Array”

Cherenkov Telescope Array (w skrócie CTA) – międzynarodowy projekt budowy naziemnych obserwatoriów astronomicznych, przeznaczonych do badań wysokoenergetycznego promieniowania gamma za pomocą techniki obrazowania atmosferycznych błysków promieniowania Czerenkowa. Planowane są dwa obserwatoria, po jednym na każdej półkuli Ziemi, a w skład każdego wejdzie kilkadziesiąt zsynchronizowanych ze sobą wielkich teleskopów optycznych. Rejestrowane przez nie błyski niebieskiego światła pozwolą uzyskiwać informacje o promieniowaniu gamma w zakresie energii od 20 GeV do ponad 300 TeV.

Budowa obserwatoriów planowana jest po 2018. Obecnie (koniec 2017 roku) projekt CTA jest na etapie testowania prototypów teleskopów.

Konsorcjum CTA zrzesza 1350 członków z 210 instytutów w 32 krajach. Ta grupa instytucji jest obecnie odpowiedzialna za wytyczanie celów naukowych obserwatorium i uczestniczy w projektowaniu i dostarczaniu jego komponentów (jako wkład niepieniężny). Jej wewnętrzna władza, Rada Konsorcjum składa się przedstawicieli każdego z instytutów Konsorcjum CTA i jest odpowiedzialna za zatwierdzanie za wszystkimi ważniejszych decyzji dotyczących Konsorcjum. Biuro Rzeczników i Publikacji (SAPO) odpowiada za recenzowanie wszystkich publikacji CTA i treści merytorycznych konferencji (tj. streszczeń, wystąpień oraz publikacji pokonferencyjnych). Aktualną listę instytucji członkowskich i krajów podaje strona Konsorcjum CTA.