Konferencja FAIR

Informujemy, że w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 18-19 września 2018 roku zostanie zorganizowana konferencja naukowa, której celem jest prezentacja możliwości prowadzenia badań naukowych w powstającym międzynarodowym ośrodku FAIR w Darmstadt. Konferencja adresowana jest do studentów i młodych naukowców, którzy są na etapie wyboru swojej drogi naukowo-badawczej. W zamierzeniach koncepcyjnych ośrodka FAIR jest prowadzenie na najwyższym poziomie światowym badań dotyczących poznania struktury materii. Nowe laboratorium udostępni międzynarodowym środowiskom naukowych unikalny i technicznie najnowocześniejszy układ akceleratorów cząstek materii (jonów od wodoru do uranu i antyprotonów), przeznaczonych do badań obejmujących szeroki zakres tematyczny:

1. Testowanie teorii silnych oddziaływań (zwanej kwantową chromodynamiką QCD) poprzez badanie struktury hadronów powstających w zderzeniach protonów z antyprotonami przy relatywistycznych energiach
2. Badanie właściwości gęstych systemów jądrowych powstających w wyniku relatywistycznych zderzeń ciężkich jonów
3. Testowanie kwantowej elektrodynamiki (QED) w obszarze ultrawysokich pól elektromagnetycznych
4. Rozwój zastosowań wiązek ciężkich jonów w badaniach materiałowych, w biologii i medycynie

Sesje naukowe planowanej konferencji podzielone zastaną na bloki tematyczne. Każdy blok będzie zawierał wprowadzenie teoretyczne oraz prezentacje planowanych eksperymentów reprezentujących cztery filary badawcze ośrodka FAIR, czyli eksperymenty CBM, PANDA, NUSTAR i APPA. Do przedstawienia zagadnień teoretycznych zaproszono najwybitniejszych polskich teoretyków zajmujących się poszczególnymi dyscyplinami badawczymi. Wykłady eksperymentalne zostaną przedstawione przez liderów polskich grup badawczych, biorących aktywny udział w planowaniu i budowie wymienionych eksperymentów. Udział w konferencji jest nieodpłatny.

Dla studentów, magistrantów, doktorant ów i młodych naukowców organizatorzy przewidują pokrycie kosztów podróży krajowych, wyżywienia oraz zakwaterowania w Krakowie (2 dni).

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.fair.edu.pl/