Teoria względności vs informacja kwantowa

Seminarium wydziałowe

Dnia 2018-05-22 o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się seminarium, na którym dr hab. Andrzej Dragan z Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego wygłosi wykład pt:

 

Teoria względności vs informacja kwantowa

 

Omówię jedne z bardziej zaskakujących efektów pojawiających się na styku teorii względności i informacji kwantowej. Okaże się, że w obliczu zjawisk relatywistycznych cały paradygmat teorii kwantowej musi ulec zmianie.

 

Serdecznie zapraszam

Andrzej  Maziewski i Jerzy Przeszowski