Perspektywy rozwoju nauki w mniejszych ośrodkach akademickich w kontekście ustawy 2.0.

Wykład

Dnia 2018-05-25 o godzinie 15:00 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym prof. dr hab. Jan Cieśliński z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku  wygłosi wykład pt:

„Perspektywy rozwoju nauki w mniejszych ośrodkach akademickich w kontekście ustawy 2.0. „

do pobrania plik pdf z prezentacją (632 kB)

Przedstawione zostaną główne założenia nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na uczelnie regionalne. Ustawa (o ile zostanie uchwalona) całkowicie zmienia system szkolnictwa wyższego, z systemu opartego na minimach kadrowych, stopniach i tytułach, na system oparty na ocenie parametrycznej działalności naukowej poszczególnych dyscyplin (kategorie A+, A, B+, B, C). Uprawnienia doktorskie i habilitacyjne będzie miała uczelnia jako całość, w dyscyplinach ocenionych na co najmniej B+. Nastąpi wzmocnienie władzy rektora, a obok senatu pojawi się rada uczelni, o dużych kompetencjach. Wydziały i dziekani będą co najwyżej opcjonalni, bez dotychczasowej autonomii (i bez dotacji statutowej). Ustawa wprowadza konkurs na uczelnie badawcze (około 10), które otrzymają ponad 10% zwiększenia dotacji. Jeśli nie będzie jednoczesnego wyodrębnienia tych uczelni jako oddzielnej grupy w algorytmie podziału dotacji, to ruch ten zagraża stabilności finansowej wszystkich pozostałych uczelni akademickich. Stypendia otrzymają wszyscy doktoranci, przy czym wysokość stypendiów wzrośnie ponad dwukrotnie. Bardzo dużo będzie zależało od kształtu aktów wykonawczych, co de facto przesuwa duży zakres kompetencji w kierunku ministerstwa. Na pewno zanosi się na radykalną zmianę sposobu oceny parametrycznej. Nie ma natomiast projektu nowego algorytmu, co może sugerować, iż nie ulegnie on dużej zmianie. Zagrożeniem dla uczelni regionalnych jest przede wszystkim wielce prawdopodobny spadek finansowania (wskażę różne aspekty tego problemu) oraz utrata uprawnień doktorskich czy habilitacyjnych. W tym kontekście warto zapoznać się z ekspertyzami i opiniami sporządzonymi dla Sejmu (na przykład trzecia z nich, oraz druga i czwarta od końca), komentarzami prof. Steca oraz wywiadem z prof. Nicieją, byłym rektorem UO.

Serdecznie zapraszam

Andrzej  Maziewski

(Komisja Nauk Chemicznych i Fizycznych przy Oddziale PAN w Olsztynie i w Białymstoku)