Fizycy UwB w europejskim konsorcjum COST

Na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku, w Zakładzie Fizyki Magnetyków, będzie realizowany nowy projekt Europejskiego Programu Współpracy Naukowo-Technicznej (European Cooperation in Science & Technology – COST). To wspólna inicjatywa międzynarodowego konsorcjum, którą koordynować będzie Radboud University z Holandii. Kierownikiem prac realizowanych przez polskich naukowców będzie dr hab. Andrzej Stupakiewicz, prof. UwB.

Tytuł projektu to „Ultrafast opto-magneto-electronics for non-dissipative information technology”. Jego celem jest utworzenie ogólnoeuropejskiej sieci jednostek naukowych oraz przemysłowych, do integracji działań w celu opracowania nowej technologii opto-magnetycznego zapisu i przetwarzania informacji.

Ten projekt pozwoli na większą integrację międzynarodowego środowiska naukowo-technicznego w jednym z najbardziej innowacyjnych obszarów nauki, związanych z technologiami informatycznymi – mówi dr hab. Andrzej Stupakiewicz, prof. UwB. – Dlatego to ważne, że do niego dołączyliśmy. Nasz białostocki zespół będzie realizował zadania związane z badaniem procesów dynamiki magnetyzacji w skali femtosekund oraz zimnego zapisu fotomagnetycznego, z wykorzystaniem ultrakrótkich impulsów światła oraz prądu elektrycznego.

Konsorcjum będzie składało się z 33 jednostek z 22 krajów europejskich. Fundusze COST będą wykorzystane na organizację konferencji, spotkań, szkoleń, krótkich wymian naukowych w zakresie tematów związanych z ultraszybkim magnetyzmem i spintroniką.

Szczegółowe informacje na temat programu COST można znaleźć pod adresem http://www.cost.eu/.