Stypendia

Stypendium socjalne:

Informacje na temat stypendium socjalnego znajduje się na stronie: https://uwb.edu.pl/stypendia-studenci-3998

Stypendium doktoranckie i projakościowe:

  1. Liczba stypendiów doktoranckich i wysokości stypendium doktoranckiego dla studiów doktoranckich w roku akademickim 2017/2018

 

  1. Regulamin zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w Uniwersytecie w Białymstoku

Stypendia Ministra doktorantów za wybitne osiągnięcia naukowe:

Inne programy stypendialne:

Strumienie finansowania dla doktorantów (https://www.nauka.gov.pl/strumienie-finansowania-dla-doktorantow/)