Kwazary o słabych liniach emisyjnych

Seminarium wydziałowe

Dnia 2018-05-29 o godzinie 12:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr hab. Marek Nikołajuk z Zakładu Astronomii i Astrofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku  wygłosi wykład pt:

„Kwazary o słabych liniach emisyjnych „

Wśród licznej rodziny galaktyk z aktywnym jądrem (ang. AGN) możemy znaleźć podgrupę kwazarów – obiektów z bardzo masywną czarną dziurą, na którą zachodzi akrecja pobliskiego materiału galaktycznego. Produkują one szerokie i silne linie emisyjne. Niemniej wśród kwazarów znajdują się obiekty posiadające słabe linie emisyjne. Seminarium chciałbym poświęcić małemu przeglądowi wiedzy o tych zagadkowych źródłach odkrytych 23 lata temu.

Serdecznie zapraszam

Jerzy Przeszowski