Regulaminy

Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku (Uchwała nr 2061, Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2017 r.) (obecny 1 rok studiów doktoranckich)

Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku (Obwieszczenie nr 2/2015, Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 11 września 2015 r.) (obecny 2 rok studiów doktoranckich)

 

Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku (Uchwała nr 1248 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 maja 2012 r.)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich i uczelniach i jednostkach naukowych.