I Uczniowska Konferencja Naukowa – 3LO w Białymstoku

30 maja 2018 r. w III Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku odbyła się I Uczniowska Konferencja Naukowa. Choć nazwa wskazuje, że jest to nowa inicjatywa – to w rzeczywistości pod nową nazwą (i numeracją „od jedynki”) kryje się kontynuacja wcześniejszych imprez.

  

(źródło zdjęć: www aktualności III LO Białystok)

Wykład inauguracyjny pt. „Dlaczego chronimy mokradła” wygłosił dr hab. Piotr Banuszuk, prof. nadzwyczajny (Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska). Następnie uczniowie rozeszli się do sal, gdzie zaproszeni goście i nauczyciele liceum wygłaszali wykłady dla zainteresowanej młodzieży (różna tematyka). Największą jednak atrakcją będzie kilkudniowy wyjazd w okolice Biebrzy, gdzie oprócz zwiedzania i integracji będą odbywać się dodatkowe wykłady.

Wydział Fizyki reprezentował dr Krzysztof Gawryluk, który wystąpił do młodzieży z prelekcją „Fizyka zimnych atomów – kondensat Bosego-Einsteina”. Choć to temat wykraczający poza zakres materiału ze szkoły średniej – to jednak wart przedstawienia na tego typu imprezie – oczywiście  w sposób popularno-naukowy. Uczniowie mieli więc okazję posłuchać na czym polega to zjawisko, co to znaczy ultra-zimna temperatura, jak się chłodzi i przetrzymuje gazy atomowe. Dr Gawryluka zaprosił nasz absolwent, a teraz nauczyciel fizyki mgr Tomasz Białkowski.

Dziękujemy za zaproszenie i możliwość przedstawienia zainteresowanym uczniom nowości ze świata fizyki. Mamy nadzieję, że taka współpraca będzie się rozwijać w przyszłości.