Modyfikacja właściwości ultracienkich warstw kobaltu z wykorzystaniem bombardowania jonami

Seminarium wydziałowe

Dnia 2018-06-05 o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr Józef Sveklo z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku  wygłosi wykład pt:

Modyfikacja właściwości ultracienkich warstw kobaltu z wykorzystaniem bombardowania jonami

Zapotrzebowanie na materiały o wysokiej wartości prostopadłej anizotropii magnetycznej stymuluje badania nad syntezą nowych i odpowiednią modyfikacja już znanych materiałów magnetycznych. Namagnesowanie warstwy kobaltu, w zależności od jej grubości i warunków przygotowania, może być skierowane albo w płaszczyźnie warstwy, albo prostopadle do jej kierunku. Bombardowanie jonami o energii kilkudziesięciu keV ultracienkich warstw o prostopadłym namagnesowaniu powoduje znany efekt redukcji powierzchniowej anizotropii magnetycznej wykorzystywany do przestrzennej modyfikacji właściwości magnetycznych nanostruktur. W przypadku warstw o namagnesowaniu w płaszczyźnie niedawno był zaobserwowany przeciwny efekt – niemonotoniczne zwiększenie anizotropii przy jonowym naświetlaniu. W niniejszym referacie będą omówione wyniki badań magnetycznych i strukturalnych warstw Co z namagnesowaniem w płaszczyźnie w zależności od dozy implantowanych jonów. Zaprezentowane będą wyniki symulacji wykonanych metodą dynamiki molekularnej i w przybliżeniu binarnych kolizji.

Andrzej Maziewski
Jerzy Przeszowski