Erasmus+ Praktyki w roku akademickim 2018/2019

Praktyki w roku akademickim 2018/2019

Zapraszamy do skorzystania z możliwości wyjazdu na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019. Osoby kończące studia I lub II stopnia mogą również ubiegać się o wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus +.

Rekrutacja trwa do końca czerwca 2018

Informacje można uzyskać u koordynatora wydziałowego: dr Krystyny Perzyńskiej, pok.1065 e-mail:k.perzynska@uwb.edu.pl oraz na stronach uczelnianych w zakładce: Erasmus+
PS. Są jeszcze wolne miejsca na wyjazdy w tym roku akademickim!