Anizotropia i oddziaływania w magnetycznych strukturach cienkowarstwowych

Seminarium wydziałowe

Dnia 2018-06-12 o godzinie 14:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr Michał Matczak z Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu  wygłosi wykład pt:

Anizotropia i oddziaływania w magnetycznych strukturach cienkowarstwowych

 

Serdecznie zapraszam

Andrzej Maziewski