MES w praktyce

Seminarium wydziałowe

Dnia 2018-06-12 o godzinie 12:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr Cezary Walczyk z Zakładu Teorii Pola Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku  wygłosi wykład pt:

MES w praktyce

Serdecznie zapraszam

Jerzy Przeszowski

Metoda elementów skończonych (MES) jest jedną z podstawowych metod wykonywania, wspomaganych komputerowo, obliczeń inżynierskich. Seminarium poświęcone będzie wybranym darmowym programom, które dzięki zastosowaniu MES-y umożliwiają symulację różnych zjawisk fizycznych.