Kursy językowe

GLOTTA – Uniwersyteckie Centrum Nauki Języków Obcych

Zaprasza na kursy języka angielskiego i rosyjskiego (ogólne i certyfikatowe z możliwością zdawania egzaminu TELC na miejscu). Szczegółowe informacje na stronie studium praktycznej nauki języków  obcych UwB http://uwb.edu.pl/oferta-2522