Bezpłatne kwalifikacje pedagogiczne dla studentów studiów II stopnia

Centrum Edukacji Ustawicznej UwB prowadzi rekrutację na bezpłatne kwalifikacje pedagogiczne dla studentów studiów II stopnia.

Rekrutacja:  do 05/10/2018

Rekrutacja poprzez system: IRK

Wszelkie informacje dostępne są w opisie kwalifikacji pedagogicznych na stronie CEU pod adresem: cen.uwb.edu.pl oraz w systemie IRK.

Na pytania odpowiadamy w siedzibie CEU ul. Świerkowa 20, telefonicznie 85-745-74-41 i e-mailowo ceu@uwb.edu.pl