Ab ovo, czyli podstawy języka łacińskiego

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Uniwersytetu w Białymstoku

proponuje studentom  w roku akademickim 2018/19

bezpłatne dodatkowe zajęcia językowe z Łaciny poza programem studiów.

 

Quis homo eruditus sine linguae Latinae scientia?

( Kimże jest człowiek wykształcony bez znajomości języka łacińskiego? )

 

Ab ovo, czyli podstawy języka łacińskiego

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów na zajęcia z języka łacińskiego w ramach przedmiotów ogólnouczelnianych, którzy chcieliby:

rozpocząć naukę języka łacińskiego od początku,  czyli „ab ovo” jakby powiedzieli starożytni Rzymianie

– przypomnieć język łaciński, bo  „Repetitio est mater studiorum”(Powtarzanie jest matką nauk.)

pogłębić, poszerzyć znajomość łaciny, bo  „Discere numquam satis”( Nauki nigdy dosyć. )

 

Zajęcia w wymiarze 54 godzin rozpoczną  się  w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się

25.10.2018r  (czwartek) o godz. 18.00 

w sali 48  , przy Pl. NZS 1 (Wydział Historyczno-Socjologiczny)

Rejestracja w Usosweb od 02.10. do 31.10.2018 r.

 

Warunki zaliczenia: regularne uczęszczanie na zajęcia, aktywny udział, praca własna studenta. Po otrzymaniu zaliczenia istnieje możliwość wpisu do suplementu do dyplomu w rubryce inne osiągnięcia (na wniosek uczestnika kursu).

Kontakt  z prowadzącą mgr Aliną Pawłowską:alina.pawlowska@uwb.edu.pl                       

lub  z sekretariatem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.: spnjo@uwb.edu.pl