Obcinanie ogona kulombowskiego, sinus kardynal(ski)ny, oś czasowa z dziurką – czyli co można znaleźć w rachunkach z dystrybucjami temperowanymi

Seminarium wydziałowe

Dnia 2018-10-16 o godzinie 12:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr hab. Jerzy Przeszowski z Zakładu Teorii Pola Wydziału Fizyki UwB wygłosi wykład pt:

Obcinanie ogona kulombowskiego, sinus kardynal(ski)ny, oś czasowa z dziurką – czyli co można znaleźć w rachunkach z dystrybucjami temperowanymi

 

Serdecznie zapraszamy

Piotr Jaranowski

Jerzy Przeszowski

Zastosowanie nowej metody rachunkowej dla dystrybucji temperowanych pozwala na bezpośrednie wyliczenie całek, które nie istnieją w matematycznym sensie całkowalności. To pozwala na wyznaczenie transformaty Fouriera dla długo-zasięgowego potencjału kulombowskiego. Podobnie można pomyślnie rozwiązać stary (ponad 40-letni) problem z funkcją Wightmana dla swobodnego pola skalarnego z masą. Funkcją, która często pojawia się w rachunkach jest sinus cardinalis, będący sferyczną funkcją Bessela.