Model Yukawy oraz funkcje Wightmana na froncie świetlnym

Seminarium wydziałowe

Dnia 2018-10-30 o godzinie 12:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr Jan Żochowski z Zakładu Teorii Pola Wydziału Fizyki UwB wygłosi wykład pt:

Model Yukawy oraz funkcje Wightmana na froncie świetlnym

 

Serdecznie zapraszamy

Jerzy Przeszowski

Na seminarium zostanie przedstawiony i przedyskutowany frontowy model Yukawy z samooddziałującym polem skalarnym w 3+1 wymiarach. Punktem wyjścia będzie metoda kwantyzacji oparta o równania Heisenberga, która prowadzi do algebry komutatorów i antykomutatorów pól występujących w tym modelu, wziętych na powierzchni frontu świetlnego. W oparciu o ten wynik będzie pokazana konstrukcja odpowiednich funkcji Wightmana. Lorentzowska niezmienniczość i twierdzenie CPT pozwolą sformułować równania różniczkowo-całkowe, które stanowią opis związków pomiędzy różnymi składowymi funkcji Wightmana pola fermionowego.