Nowe materiały opracowywane przez Instytut Metali Nieżelaznych dla potrzeb energetyki, energoelektroniki i medycyny.

Seminarium wydziałowe

Dnia 2018-10-30 o godzinie 14:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym mgr Przemysław Zackiewicz z Instytutu Metali Niezależnych w Gliwicach wygłosi wykład pt:

„Nowe materiały opracowywane przez Instytut Metali Nieżelaznych dla potrzeb energetyki, energoelektroniki i medycyny”

 

Serdecznie zapraszamy

Andrzej Maziewski

W ramach wystąpienia zaprezentowane zostaną możliwości badawcze oraz główne obszary zainteresowań realizowanych w Zakładzie Materiałów Funkcjonalnych Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach. Główna tematyka skupia się w szczególności wokół możliwości aplikacyjnych materiałów magnetycznie miękkich w różnych obszarach energetyki, energoelektroniki oraz medycyny. Przedstawiona zostanie linia pilotażowa zrealizowana w ramach projektu Demonstrator, w ramach której możliwa jest dokładna analiza poszczególnych etapów wytwarzania produktu, wykonanego z materiału magnetycznie miękkiego. Zaprezentowane zostaną rozwiązania wykorzystujące wytwarzane w Instytucie Metali Nieżelaznych materiały, a także urządzenia typowo wykorzystywane do kontroli właściwości oraz jakości oferowanych produktów. W ramach prezentacji ujęte zostaną również materiały, które są perspektywiczne w kontekście potencjalnego rozwoju materiałów magnetycznie miękkich oraz technologie niezbędne do odpowiedniego ich wytwarzania.