Spintronika antyferromagnetyczna – przełączanie CuMnAs prądem elektrycznym

Konwersatorium wydziałowe

Dnia 2018-11-06 o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym mgr Michał Grzybowski z Międzynarodowe Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną, Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie wygłosi wykład pt:

Spintronika antyferromagnetyczna – przełączanie CuMnAs prądem elektrycznym

 

Serdecznie zapraszamy

Andrzej Maziewski
Jerzy Przeszowski

Antyferromagnetyki budzą coraz większe zainteresowanie ze względu na potencjalne zastosowania w spintronice. Naprzemienny zwrot momentów magnetycznych jonów skutkuje występowaniem zerowej makroskopowej magnetyzacji, a co za tym idzie, małą podatnością na zewnętrzne pola magnetyczne. Jednak kierunek osi magnetycznej może być kontrolowany w sposób inny niż przez zewnętrzne pole magnetyczne. Efektywne pola, naprzemienne w obrębie komórki elementarnej, indukowane prądem elektrycznym, wynikające ze sprzężenia spinowo-orbitalnego dają możliwość kontroli uporządkowania spinów w antyferromagnetyku [1]. Przedstawiona zostanie doświadczalna realizacja teoretycznych przewidywań dla antyferromagnetycznego arsenku miedziowo-manganowego CuMnAs – zmiana kierunku uporządkowania magnetycznego wywołana impulsami prądu o dużej gęstości [2,3], rejestrowana metodami elektrycznymi (AMR) wraz z obrazowaniem struktury domenowej (PEEM‑XMLD) [4].

[1] J. Železný, H.Gao, K. Výborný, J. Zemen, J. Mašek, A. Manchon, J. Wunderlich, J. Sinova, T.Jungwirth, Physical Review Letters 113, 157201 (2014).

[2] P. Wadley, B. Howells, J. Železný, C. Andrews, V. Hills, R. P. Campion, V. Novák, K. Olejník, F. Maccherozzi, S. S. Dhesi, S. Y. Martin, T.Wagner, J. Wunderlich, F. Freimuth, Y. Mokrousov, J. Kuneš, J. S. Chauhan, M. J. Grzybowski, A. W. Rushforth, K.W. Edmonds, B. L. Gallagher, T. Jungwirth, Electrical switching of an antiferromagnet, Science 351, 587-590 (2016).

[3] P. Wadley, S. Reimers, M. J. Grzybowski, C. Andrews, M. Wang, J. S. Chauhan, B. L. Gallagher, R. P. Champion, K. W. Edmonds, S. S. Dhesi, F. Macherozzi, V. Novak, J. Wunderlich, T. Jungwirth, Current-polarity dependent manipulation of antiferromagnetic domains, Nature Nanotechnology 13, 362-365 (2018).

[4] M. J. Grzybowski, P. Wadley, K. W. Edmonds, R. Beardsley, V. Hills, R. P. Campion, B. L. Gallagher, J. S. Chauhan, V. Novak, T. Jungwirth, F. Maccherozzi, S. S. Dhesi, Imaging Current-Induced Switching of Antiferromagnetic Domains in CuMnAs, Physical Review Letters 118, 057701 (2017).