Możliwości badawcze Laboratorium Fizyki Neutronowej im. I.M. Franka w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych

Konwersatorium wydziałowe

Dnia 2018-11-13 o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr D. Chudoba z Wydziału Fizyki, Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu (oraz z Laboratorium Fizyki Neutronowej im. I.M. Franka, ZIBJ, Dubna, Rosja i z Uniwersyetetu w Sankt-Petersburgu, Rosja) wygłosi wykład pt:

” Możliwości badawcze Laboratorium Fizyki Neutronowej im. I.M. Franka w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych

 

Serdecznie zapraszamy

Andrzej Maziewski
Jerzy Przeszowski

Dualizm korpuskularno-falowy, zerowy ładunek elektryczny, magnetyczny moment dipolowy, duża masa spoczynkowa a także czułość rozpraszania na izotopy, czyni neutrony atrakcyjnym i skutecznym narzędziem do określenia zarówno struktury jak i dynamiki fazy skondensowanej.

Elastyczne rozpraszanie neutronów obejmuje proces, w którym energia lub równoważna długość fali neutronu nie zmienia się w wyniku oddziaływania z docelowymi jądrami. Techniki neutronowe w tej kategorii obejmują rozpraszanie małych kątów (SANS), ultra-SANS, reflektometrię i dyfrakcję proszkową. Techniki te dostarczają informacji o strukturach w zakresie wielkości mniejszych od 10-10 m do wielkości supra-mikronów (> 10-5 m).

Z drugiej strony nieelastyczne rozpraszanie neutronów wiąże się ze zmianą energii w wyniku zjawiska rozpraszania, w którym neutron może utracić lub uzyskać energię, odpowiednio przekazując energię do lub z próbki. Techniki te dostarczają informacji na temat dynamiki obejmującej szeroki zakres czasowy, który jest objęty spektroskopią oscylacyjną (~ 10-14s), quasielastycznym rozpraszaniem neutronów (~ 10-13 ~ 10-9 s) oraz spektroskopią echa spinowego (do ~ 10– 7 s).

W wykładzie przedstawione zostaną główne metody rozpraszania neutronów stosowane w badaniach fazy skondensowanej wykorzystywane w Laboratorium Fizyki Neutronowej im. I.M. Franka, Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej w Rosji.