POLFEL – polski laser na swobodnych elektronach

Konwersatorium wydziałowe

Dnia 2018-12-11 o godzinie 12:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr hab. Krzysztof Kurek dyrektor  NCBJ -Świerk wygłosi wykład pt:

POLFEL – polski laser na swobodnych elektronach

 

Serdecznie zapraszamy

Andrzej Maziewski
Jerzy Przeszowski