Hydrodynamizacja i transszeregi

Seminarium wydziałowe

Dnia 2018-11-27 o godzinie 12:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym Prof. dr hab. Michał Spaliński z Zakład Teorii Pola W.Fiz. UwB wygłosi wykład pt:

Hydrodynamizacja i transszeregi

Serdecznie zapraszamy

Jerzy Przeszowski

Przykład przepływu Bjorkena pozwala na bardzo wymowny opis dyssypacji informacji o stanie początkowym w trakcie dochodzenia układu do równowagi. Matematycznym ujęciem tego procesu jest transszereg, który uzupełnia hydrodynamiczne rozwinięcie gradientowe o eksponencjalnie tłumione wyrazy zależne od warunków początkowych. Przedstawię zarys tej tematyki najpierw na poziomie hydrodynamiki, a potem w kontekście N=4 supersymetrycznej teorii Yanga-Millsa, gdzie wykorzystanie korespondencji AdS/CFT pozwala na wiarygodne obliczenia na poziomie silnie sprzężonej kwantowej teorii mikroskopowej.