Teoria Proca na froncie świetlnym

Seminarium wydziałowe

Dnia 2018-12-04 o godzinie 12:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr Elżbieta Dzimida-Chmielewska z Zakład Teorii Pola W.Fiz. UwB wygłosi wykład pt:

Teoria Proca na froncie świetlnym

Serdecznie zapraszamy

Jerzy Przeszowski

Przedstawione zostaną dwie procedury kwantowania kanonicznego: równoczasowa i na froncie świetlnym dla teorii Proca pola wektorowego z masą. Główny nacisk będzie położony na użycie rozmytych pól oraz stanów 1-cząstkowych do definicji niezależnych modów i zapewnienia matematycznej poprawności kolejnych etapów procedury kanonicznej.