Integratory symplektyczne i układy hamiltonowskie

Seminarium wydziałowe

Dnia 2018-12-18 o godzinie 12:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym mgr Artur Kobus  z Zakładu Fizyki Nieliniowej W.Fiz. UwB wygłosi wykład pt:

Integratory symplektyczne i układy hamiltonowskie

Serdecznie zapraszamy

Jerzy Przeszowski

Ideą analizy numerycznej równań różniczkowych zwyczajnych od samego początku była konstrukcja możliwie ogólnego algorytmu, który z założoną dokładnością miał przybliżać rozwiązanie dokładne. Z czasem zrozumiano jednak, że dla właściwego konceptualnie wykonania zadania należy uwzględnić już w implementacji algorytmu pewne jakościowe cechy równania (jak np. struktura symplektyczna, całki ruchu), które algorytm także powinien zachować. W referacie przedstawione zostaną symplektyczne metody numeryczne, wraz z ich głównymi zaletami i wadami.