Separacja fazowa i właściwości stanu nadprzewodzącego nadprzewodników warstwowych na bazie żelaza

Seminarium wydziałowe

Dnia 2018-12-18 o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym prof. dr hab. Roman Puźniak z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie  wygłosi wykład pt:

” Separacja fazowa i właściwości stanu nadprzewodzącego
nadprzewodników warstwowych na bazie żelaza”

Serdecznie zapraszamy

Jerzy Przeszowski

Andrzej Maziewski

 

Przedstawione zostaną wyniki, przeprowadzonych w ciągu ostatnich kilku lat, badań magnetycznych nadprzewodzących selenków Fe-Se Te i selenków interkalowanych metalami alkalicznymi RbxFe2−ySe2. Uzyskane wyniki, porównane z wynikami badań przeprowadzonych z użyciem wyrafinowanych technik eksperymentalnych rozwiniętych, w ciągu trzech dekad, dobadania nadprzewodników wysokotemperaturowych, pozwalają na wykazanie istotnej roli wpływu nieporządku na właściwości stanu nadprzewodzącego nadprzewodników warstwowych na bazie żelaza.