Wpływ sprzężenia międzywarstwowego na uporządkowanie magnetyczne i procesy magnesowania w ultracienkiej wielowarstwie Au/Co/Mo/Co/Au

Seminarium wydziałowe

Dnia 2019-01-22 o godzinie 14:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr hab. Maria Tekielak prof. UwB z Zakładu Fizyki Magnetyków Wydziału Fizyki UwB wygłosi wykład pt:

„Wpływ sprzężenia międzywarstwowego na uporządkowanie magnetyczne i procesy magnesowania w ultracienkiej wielowarstwie Au/Co/Mo/Co/Au”

Serdecznie zapraszamy

Andrzej Maziewski

Właściwości magnetyczne układów z ultracienkimi warstwami Co zaprezentowane zostaną na przykładzie wielowarstwy Au/Co/Mo/Co/Au. System ten wykazuje bogactwo konfiguracji magnetyzacji oraz sprzężeń międzywarstwowych w zależności od grubości warstw kobaltu dCo oraz molibdenowej przekładki dMo. W zakresie cienkiego Co (dCo < 1.5 nm) namagnesowanie jest prostopadłe do powierzchni, a rodzaj sprzężenia oscyluje z grubością warstwy Mo pomiędzy ferromagnetycznym (F) i antyferromagnetycznym (AF). Maksimum pola sprzężenia AF, sięgające 2.6 kOe (J = -0.3mJ/m2), pojawia się przy dMo = 0,7 nm. Grubsze warstwy Co (3 nm), charakteryzujące się namagnesowanem w płaszczyźnie, wykazują sprzężenie F-AF-F. Struktura domen magnetycznych obu warstw Co, badana podczas procesu przemagnesowania, silnie koreluje z rodzajem i siłą sprzężenia. Modelowanie numeryczne, uwzględniające pola anizotropii warstw Co oraz pole sprzężenia międzywarstwowego, dobrze opisuje wyniki eksperymentalne.