Bozonowo-fermionowe krople kwantowe

Seminarium wydziałowe

Dnia 2019-01-22 o godzinie 12:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr hab. Tomasz Karpiuk  z Zakładu Fizyki Nieliniowej Wydziału Fizyki UwB wygłosi wykład pt:

Bozonowo-fermionowe krople kwantowe

Serdecznie zapraszamy

Jerzy Przeszowski

Zostanie zaprezentowana analiza stabilności przyciągającej się mieszaniny fermionowo-bozonowej w zerowej temperaturze bez dodatkowego potencjału pułapkującego. Zostaną użyte trzy metody: teoria funkcjonału gęstości, podejście hydrodynamiczne i przybliżenie Hartree-Focka. Za ich pomocą pokażemy, że mogą powstawać stabilne krople.