Tworzenie gier 2D – krótkie wprowadzenie

Seminarium wydziałowe

Dnia 2019-02-19 o godzinie 12:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr Andrzej Pisarski  z Zakładu Astronomii i Astrofizyki Wydziału Fizyki UwB wygłosi wykład pt:

„Tworzenie gier 2D – krótkie wprowadzenie”

Serdecznie zapraszamy

Jerzy Przeszowski

Na seminarium zostaną zaprezentowane wybrane aspekty tworzenia gier 2D. Jednym z narzędzi do tworzenia gier 2D jest LibGDX. Do zalet LibGDX należy multiplatformowość – raz napisaną aplikację można przenieść praktycznie na dowolną platformę. Omówione zostaną m.in. takie zagadnienia jak: generowanie projektu od podstaw, cykl życia aplikacji, podział gry na etapy, wyświetlanie tekstur, przechwytywanie zdarzeń, menedżer zasobów. Współczesne tworzenie gier, nie ogranicza się tylko do opanowania narzędzi czy też bibliotek odpowiedzialnych głównie za warstwę
wizualną. Jednym z czynników zwiększających atrakcyjność gry jest z pewnością wykorzystanie silnika fizyki. Silnik fizyki jest odpowiedzialny za warstwę obliczeniową, tzn. za niemal realistyczne zachowanie się obiektów (ruch ciał w polu grawitacyjnym, zderzenia sprężyste, ruch ciał z jednym lub dwoma stopniami swobody, tarcie między obiektami, itp.). Na seminarium za pomocą środowiska Processing zostanie pokazany w „akcji” jeden z najpopularniejszych silników fizyki – Box2D. Jest to ten sam silnik, który został wykorzystany w popularnej grze „Angry Birds”.