Bezpłatne kursy języka niemieckiego

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu w Białymstoku

OGŁASZA DODATKOWE ZAPISY na bezpłatne kursy języka niemieckiego w semestrze letnim 2018/2019 sponsorowane przez firmę CERI International !

Zapisz się na bezpłatny kurs u prowadzących na zajęciach w dniach:

  • Kurs A1/A2 spotkanie organizacyjne 26.II.2019 (wtorek) godz.18ul.Liniarskiego3/IN s.7  mgr D. Żmudzka (zmudzka@uwb.edu.pl)
  • Kurs A2/B1 spotkanie organizacyjne 27.II.2019 (środa) godz.18,50 Świerkowa 20B s.118 mgr B. Poskrobko (poskrobko@uwb.edu.pl)

Warunki zaliczenia: regularne uczęszczanie na zajęcia, aktywny udział, praca własna studenta. Po otrzymaniu zaliczenia istnieje możliwość wpisu do suplementu do dyplomu w rubryce inne osiągnięcia (na wniosek uczestnika kursu).

Liczba miejsc ograniczona.

Zapraszamy!!!