Reguły wyboru dla ultraszybkiego zapisu fotomagnetycznego

Seminarium wydziałowe

Dnia 2019-02-26 o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym dr hab. Andrzej Stupakiewicz z Zakładu Fizyki Magnetyków Wydziału Fizyki UwB wygłosi wykład pt:

Reguły wyboru dla ultraszybkiego zapisu fotomagnetycznego

Serdecznie zapraszamy

Andrzej Maziewski

Jerzy Przeszowski

Reguły wyboru dla ultraszybkiego zapisu fotomagnetycznego

Andrzej Stupakiewicz (Zakład Fizyki Magnetyków, Wydział Fizyki, UwB)

Unikalne właściwości światła umożliwiają ultraszybki i energooszczędny sposób przesyłania informacji cyfrowej, natomiast magnetyzm pozwala stworzyć najtańsze i najbardziej niezawodne pamięci. Te wyjątkowe cechy spowodowały rosnące zainteresowanie poszukiwaniem mechanizmów magnetycznego zapisu informacji wyłącznie za pomocą światła. Ostatnio zademonstrowaliśmy metodę ultraszybkiego i najbardziej wydajnego zapisu magnetycznego z wykorzystaniem pojedynczego femtosekundowego impulsu laserowego w przezroczystej warstwie granatu itrowo-żelazowego z domieszką jonów kobaltu. Wynik ten postawił pytanie o regułach wyboru, polegających na wyznaczeniu optymalnej długości fali, polaryzacji i natężenia światła dla przełączenia magnetyzacji w trakcie zapisu. Zaprezentowanie zostanie nowa koncepcja selektywnego przełączenia magnetyzacji w oktaedrycznej i tetraedrycznej podsieciach jonów kobaltu przy zastosowaniu liniowej polaryzacji pojedynczego oraz serii impulsów laserowych. Mechanizm przełączenia jest związany z niezwykle efektywnym rezonansowym wzbudzeniem optycznym określonych przejść elektronowych w dielektrycznej warstwie granatu. Uzyskane wyniki stwarzają nowe możliwości w kierunku opracowania technologii zimnego ultraszybkiego zapisu fotomagnetycznego.