Ferromagnetyczna niestabilność gazu Fermiego odpychających się atomów w skończonych temperaturach

Seminarium wydziałowe

Dnia 2019-03-12 o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym mgr Jarosław Ryszkiewicz doktorant w Zakładzie Fizyki Nieliniowej Wydziału Fizyki UwB wygłosi wykład pt:

Ferromagnetyczna niestabilność gazu Fermiego odpychających się atomów w skończonych temperaturach

Serdecznie zapraszamy

Andrzej Maziewski

Jerzy Przeszowski

Na seminarium przedstawiony zostanie teoretyczny opis doświadczenia Exploring the ferromagnetic behaviour of a repulsive Fermi gas via spin dynamics G. Valtolina, F. Scazza, A. Amico, A. Burchianti, A. Recati, T. Enss, M. Inguscio. M. Zaccanti & G. Roati Nature Physics 13, 704-709 (2017) w modelu Hartree-Focka dla skończonych temperatur. Pokazane zostaną wyniki symulacji numerycznej i porównanie ich z wynikami doświadczalnymi.