Interaktywne symulacje do wspomagania nauczania fizyki.

Seminarium wydziałowe

Dnia 2019-03-19 o godzinie 13:15 w sali 2011 Wydziału Fizyki UwB odbędzie się wykład, na którym mgr Wojciech Dobrogowski, z Zakładu Fizyki Magnetyków Wydziału Fizyki UwB wygłosi wykład pt:

Interaktywne symulacje do wspomagania nauczania fizyki

Serdecznie zapraszamy

Andrzej Maziewski

Jerzy Przeszowski

Na wykładzie zaprezentowane będą idee, oraz przykłady zastosowania, uruchomionego na Uniwersytecie w Colorado Boulder, USA, przez laureata Nagrody Nobla Carla Wiemana, projektu PhET Interactive Simulations który udostępnia bezpłatne interaktywne symulacje matematyczne i przyrodnicze. Symulacje PhET udostępniają studentom intuicyjne, podobne do gry środowisko umożliwiające naukę poprzez badanie i odkrywanie. Projekt PhET będzie omówiony w porównaniu z znanymi dotychczas narzędziami wspomagającymi nauczanie typu Physlet oraz CUPS.