ERASMUS+ rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

Rekrutacja – ERASMUS+ na rok akademicki 2019/2020

Osoby zainteresowane wyjazdem na studia w roku akademickim 2019/2020 w ramach programu Erasmus + mogą kontaktować się ze mną osobiście (pok.1065) lub mailowo (k.perzynska@uwb.edu.pl.) w terminie do 20.03.2019r.

 Ogólne zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej naszego wydziału, w zakładce: Studenci / Erasmus +.

Studenci III lub II roku, odpowiednio studiów I i II stopnia, mogą również ubiegać się o wyjazd na praktykę, która nastąpi już po obronie pracy licencjackiej lub magisterskiej.

 

Krystyna Perzyńska
/koordynator wydziałowy Erasmus+/