Giełda pomysłów na życie — Łomża

W dniu 13-03-2019 r. uczestniczyliśmy w XIX Giełdzie pomysłów na życie zorganiozowanej przez III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży.

To duża impreza adresowana do młodzieży – w tym roku prezentowali się: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, Politechnika Białostocka, Policealna Szkoła Zawodowa nr 1 w Łomży, Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Wydział Nauk o Środowisku, Wydział Biologii i Biotechnologii, Wydział Sztuki, Oxfordon Studia w Anglii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach, Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, Uniwersytet Warszawski – Instytut Anglistyki, Uczelnia Jańskiego w Łomży, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy – Wydział Gospodarki Turystycznej w Ełku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet w Białymstoku –  Centrum Rekrutacji + Wydział Fizyki + Wydział Matematyki i Informatyki + Wydział Biologiczno – Chemiczny,  Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,  Polsko – Japońska Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łomży oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wydział Fizyki reprezentowali nasi doktoranci – mgr Marta Kaczanowska oraz mgr Michał Miszczyński. Na stoisku Wydziału Fizyki UwB można było obejrzeć prostą grę elektroniczną „Reflex” (którą zaprojektowali, zrobili i zaprogramowali studenci naszego Wydziału ze specjalności Fizyka Gier Komputerowych i Robotów) oraz gry komputerowe: Bilard i Symulator Samochodu (także autorstwa naszych studentów). O tym, ile w tych pracach jest fizyki opowiadali i wyjaśniali nasi doktoranci.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom targów za zainteresowanie naszą ofertą edukacyjną i zapraszamy do odwiedzania nas.